Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

blue eye

Az előrelátás különböző szintjei

Az előrelátás különböző szintjeinek vizsgálatát célszerű az emberi tudat kialakulásával, ezen belül a köznapi és a tudományos megismerés kapcsolatainak, viszonyainak tisztázásával kezdeni, ugyanis az emberi tudat, a szellemi színvonal milyensége feltétlenül összefügg valamely előrelátás megalapozottsági fokával, megbízhatóságával, értékével.

Köznapi és tudományos megismerés

Az embernek, mint tudattal rendelkező társadalmi lénynek kialakulásában, fejlődésében döntő jelentőségű az a tény, hogy egykoron az ember bizonyos tárgyakat létfenntartása érdekében célszerűen tudott felhasználni. Ezzel párhuzamosan fejlődött ki az emberi elme azon tulajdonsága, hogy gondolatait képes volt elválasztani a mindenkori cselekménytől, a mindenkori jelentő, s egyrészt megőrizni több-kevesebb információt, másrészt ezek birtokában képessé vált arra, hogy egyfajta jövőre orientált, célirányos tevékenységet, azaz tudatos munkát végezzen.

Intelligens állatfajok megfigyelése

Ahhoz azonban, hogy ezen tevékenysége ne maradjon olyan alacsony, szinte ösztönös fokon, mint amilyen fokot „intelligens”-nek mondott állatfajoknál ma is megfigyelhetünk, feltétlenül szükséges volt az, hogy az ember a természetről s önmagáról egyre több és jobb minőségű információt szerezzen, szükséges volt, hogy ezeket az információkat valamilyen módon önmaga számára felhasználhatóvá tegye, továbbá pedig, hogy biztosítva legyen az információszerzés, a természet megismerésének folyamatossága és kontrollja.

Ezt a folyamatosságot és az ellenőrzés lehetőségét a beszéd és az ismeretek időtálló megőrzését lehetővé tevő írás kifejlődése, kialakulása tette lehetővé.