Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

cash coins money pattern

Az anyagi javak jelentősége

Az ember létét, tevékenységét már ebben az időben is áthatotta egy sajátos kettősség: egyrészt, hogyan élek ma, másrészt, hogyan, milyen körülmények között akarok élni a jövőben.

Anyagi javak és szükségletek

Ez nagyrészt adódik az anyagi javak és szükségletek dialektikus tárgyalásmódjából, de meglehetősen érdekes gondolatokat is ébreszt. Azt, hogy akkor milyen körülmények között élt az ember milyen anyagi javak álltak a rendelkezésére) nyilvánvalóan döntően meghatározta egyéb tényezők mellett az, hogy ismeretei milyen fokúak voltak, s ezeket az ismereteket milyen mértékben tudta a maga hasznára fordítani.

Hatékony eszközök

Ahhoz viszont, hogy az ember később jobban tudjon élni, feltétlen szüksége volt arra, hogy az akkorinál hatékonyabb eszközök álljanak rendelkezésére, amik viszont feltétlen nagyobb mennyiségű és jobb minőségű ismeretanyagot feltételeznek a természetről és önmagáról egyaránt.

Tehát már az akkori kor emberének is szükségszerűen át kellett lépnie mindennapi ismeretei határán, s egy az azt meghaladó, sokrétűbb, alaposabb ismeretrendszert kellett létrehoznia. Ez, ennek felhasználása alkotta fejlődésének egyik igen fontos zálogát. Itt keresendő a tudományos tudat kialakulásának egyik gyökere.