Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kategória Tudomány

Tárgyalás szempontjai és ismeretszerzés

photo of man holding a book

Nem kevésbé fontos azonban az a tárgyalásmód, amikor anyagi, jóléti szempontokon kívüli összefüggésekből indulunk ki. Az embert ősidők óta izgalomban tartja a természet, és annak titkai. Az ember talán belső lényegénél fogva igyekszik megmagyarázni a számára érthetetlen dolgokat, jelenségeket. Ebből…

Az anyagi javak jelentősége

cash coins money pattern

Az ember létét, tevékenységét már ebben az időben is áthatotta egy sajátos kettősség: egyrészt, hogyan élek ma, másrészt, hogyan, milyen körülmények között akarok élni a jövőben. Anyagi javak és szükségletek Ez nagyrészt adódik az anyagi javak és szükségletek dialektikus tárgyalásmódjából,…

Az előrelátás különböző szintjei

blue eye

Az előrelátás különböző szintjeinek vizsgálatát célszerű az emberi tudat kialakulásával, ezen belül a köznapi és a tudományos megismerés kapcsolatainak, viszonyainak tisztázásával kezdeni, ugyanis az emberi tudat, a szellemi színvonal milyensége feltétlenül összefügg valamely előrelátás megalapozottsági fokával, megbízhatóságával, értékével. Köznapi és…